ELMEG Serbia

Proizvodni kapaciteti

Na opremi i mašinama za duvanje plastike instaliranim u ELMEG Serbia može se proizvesti velika paleta proizvoda različitih dimenzija, karakteristika, zahteva i namene od različitih plastičnih materijala

Paleta potencijalno mogućih proizvoda pruža se od ambalžne do veoma zahtevne tehničke duvane plastike.

Sa aspekta zapremine moguća je proizvodnja delova od 50 cl do 10 litara.

Moguće je koristiti i celu paletu dostupnih boja, počev od neutralne, bele.

Osim kapaciteta za proizvodnju delova, dostupni su i kapaciteti za sklapanje i proizvodnju podsklopova i sklopova.